HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Home

Home

 • Nieuwe aanpak kindermishandeling uniek in Nederland

  (21-11-2016)

  Donderdag 17 november hebben 23 Groninger gemeenten de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ ondertekend. Tijdens de bijeenkomst in paviljoen Sterrebos in Groningen hebben alle gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak. De ’10 van Noord’ zijn 10 actiepunten met aandacht voor preventie, goede registratie en ondersteuning van risicogroepen. Groningen is de eerste regio waarbij alle gemeenten verregaande afspraken maken om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen. De doelstelling is dat alle kinderen in Groningen veilig en onbezorgd kunnen opgroeien. Helaas is dat nog niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Nog steeds heeft gemiddeld 1 kind per klas te maken met een vorm van mishandeling.

 • Wmo-cliënten Haren tevreden over ondersteuning

  (22-09-2016)

  Cliënten van de Wmo in Haren zijn tevreden over de werkwijze van de gemeente en ook met de ondersteuning die zij krijgen. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat het Sociaal Planbureau Groningen uitvoerde. De Wmo-ondersteuning draagt voor velen bij aan het welbevinden, thuis kunnen blijven wonen en erop uit kunnen gaan.hebben.

  De Wmo 2015 vraagt aan elke gemeente om jaarlijks een Cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is door het Sociaal Planbureau Groningen voor 18 Groninger Gemeenten uitgevoerd. Vanaf 1 oktober zijn de resultaten zichtbaar op www.clientervaringsonderzoekwmo.nl/groningen

  Kijk ook eens op de site http://www.waarstaatjegemeente.nl.Op deze site vindt u veel informatie over de gemeente Haren. U kunt de gegevens van Haren ook vergelijken met één of meer andere gemeenten.

 • Fraudewaarschuwing: oplichters benaderen budgethouders PGB

  (25-08-2016)

  De Sociale Verzekeringsbank heeft geconstateerd dat er oplichters actief zijn die proberen om PGB-budgethouders vertrouwelijke gegevens afhandig te maken. Dit gebeurt door huisbezoeken en telefoontjes waarin gevraagd wordt naar de inloggegevens van Mijn PGB. De SVB benadrukt zelf nooit huisbezoeken af te leggen of inloggegevens van PGB´s te vragen. Wordt u gebeld, of krijgt u bezoek waarbij om uw inloggegevens wordt gevraagd, neemt u dan direct contact op met de SVB via telefoonnummer 030 / 264 8200. 

  Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

 • KANS050: ondersteuning voor jongeren in Haren

  (25-05-2016)

  Jongeren vanaf 12 tot 23 jaar in Haren die wat ondersteuning zoeken in het opgroeien, kunnen een beroep doen op een mentor. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met het project KANS050. Een mentor van KANS 050 ondersteunt een jongere een half jaar lang. Bij de keuze van een (andere) studie bijvoorbeeld. Of leren plannen, de administratie op orde houden, omgaan met geld, assertiever worden, het zoeken van een stage of bijbaantje.

  Jongeren met een leeftijd vanaf 12 jaar tot 23 jaar in Haren die mee willen doen, kunnen zich direct aanmelden. Dat kan via de website: www.KANS050.nl. Na de aanmelding wordt binnen 3 werkdagen contact opgenomen om kennis te maken. Daarna wordt gezocht naar een passende mentor.  

  KANS 050 is er voor jongeren die wat willen bereiken en daarbij extra ondersteuning van een mentor kunnen gebruiken. In Groningen draait het project al een aantal jaren met veel succes. Met een mentor kunnen jongeren vaak meer dan zij zelf en hun omgeving denken. KANS 050 richt zich speciaal op jongeren die een schooldiploma willen halen op (v)mbo niveau. Maar ook andere jongeren zijn welkom.

 • Uitbreiding huishoudelijke hulp in Haren

  (21-03-2016)

  De gemeente Haren breidt de ondersteuning in huishoudelijke hulp voor alleenstaanden uit van 1,5 naar 2 uur. Dit geldt voor mensen die gebruikmaken van de algemene voorziening huishoudelijke hulp. De algemene voorziening huishoudelijke hulp in Haren bestaat sinds 1 juli 2015. Deze hulp bestond uit een vast aantal uren per week: 1,5 uur voor alleenstaanden en 3 uur voor echtparen. Uit de tussenevaluatie is gebleken dat 1,5 uur per week door veel alleenstaanden als (te) weinig wordt ervaren. Daarom heeft de gemeente besloten vanaf 1 april voor alleenstaanden de hulp uit te breiden naar 2 uur per week. 

  De uitbreiding van de uren algemene voorziening betekenen ook dat er meer werkgelegenheid ontstaat voor de schoonmaakbedrijven. Dit was een belangrijke voorwaarde voor de subsidie die het Rijk beschikbaar heeft gesteld om de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp op te vangen. Eind 2016 wordt de algemene voorziening huishoudelijke hulp geëvalueerd.

 • Huishoudelijke hulp in de gemeente Haren

  (22-02-2016)

  De gemeente Haren werkt op dit moment aan de vervanging van huishoudelijke hulp voor cliënten die huishoudelijke hulp krijgen van de thuiszorgorganisatie TSN. TSN levert vanaf 1 april aanstaande geen huishoudelijke hulp meer in Haren. Dat betekent niet dat daarmee uw recht op huishoudelijke hulp ineens verdwijnt. Bij wie u nieuwe huishoudelijke hulp kunt aanvragen is afhankelijk van welke soort huishoudelijke hulp u ontvangt.

 • Sporten voor kinderen met autisme en ASS

  (18-02-2016)

  Voor kinderen met autisme wordt een nieuwe sport aangeboden in Groningen: Auti-Taekwon-Do. Auti-Taekwon-Do is een sport die in groepsverband wordt aangeboden voor kinderen met Autisme/ASS. Taekwon-Do stimuleert fysieke ontwikkeling en persoonlijkegroei. Naast gericht bewegen wordt er gewerkt aan zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, weerbaarheidende vorming van discipline. Bij BOOZITFauti-Taekwon-Do is er aandacht voor deze individuele ontwikkelingsdoelen. Zowel de sociaal-emotionelealsmotorische ontwikkeling wordt gestimuleerd.

 • Vertraagde facturen voor de eigen bijdrage Wmo

  (18-09-2015)

  Als u gebruik maakt van zorg, ondersteuning of een voorziening vanuit de Wmo, dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. Het CAK doet dit aan de hand van gegevens die de gemeente en zorgaanbieder aanleveren. Helaas zijn deze gegevens te laat aan het CAK aangeleverd. Hierdoor kunt u in de komende periode een vertraagde factuur van het CAK ontvangen met eigen bijdragen voor meerdere perioden. Houd er rekening mee dat deze factuur hierdoor eenmalig hoger is.

 • Wmo-zorg in Haren vastgelegd voor 2016

  (13-08-2015)

  Deze week tekenen 43 zorgaanbieders een overeenkomst met de gemeente Haren voor Wmo-zorg in natura. Hiermee zijn de nieuwe gemeentelijke Wmo-taken voor de individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en (het Wmo deel van) de persoonlijke verzorging gegarandeerd voor het volgende jaar. Hiervoor heeft de gemeente een budget van ruim € 700.000,- gereserveerd.
   

 • Nieuw soort huishoudelijke hulp in Haren

  (26-05-2015)

  Huishoudelijke hulp in Haren is op dit moment een maatwerkvoorziening. Vanaf 1 juli 2015 is huishoudelijke hulp ook beschikbaar als algemene voorziening: de schoonmaakdienst. Iedereen kan deze schoonmaakdienst aanvragen. Ook mensen zonder indicatie voor huishoudelijk hulp. De gemeente draagt door middel van een voucher altijd € 11,50 per uur bij aan de kosten voor huishoudelijke hulp.  De rest van de kosten voor huishoudelijke hulp zijn voor eigen rekening. Het aantal uren voor huishoudelijke hulp in de nieuwe voorziening ligt vast. Samenwonenden krijgen 3 uur per week en alleenstaanden 1,5 uur huishoudelijke hulp per week. Voor mensen met een laag inkomen zijn extra financiële bijdragen in de vorm van vouchers mogelijk.

 • Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

  (02-04-2015)

  Hebt u zorg en ondersteuning nodig, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunt u sinds dit jaar terecht bij de gemeente Haren. Een aantal cliëntenorganisaties wil weten wat de ervaringen van cliënten zijn. Daarom start op 2 april de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente. Via internet kunt u meedoen aan deze digitale raadpleging en uw ervaringen melden. Cliënten, maar ook mantelzorgers zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. De vragenlijst kan worden ingevuld via www.zorgnaargemeenten.nl. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. Ook mensen die geen internet hebben kunnen meedoen en telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek). De raadpleging loopt tot 4 mei.

 • Twitteraccount Harense rotonde

  (13-03-2015)

  De sociale rotonde heeft een eigen twitteraccount. Via dit account houden we u op de hoogte van de veelheid aan activiteiten die in Haren georganiseerd wordt op het gebied van zorg, ondersteuning, Wmo, jeugdhulp en participatie. Wilt u worden opgenomen als partner van @Harenserotonde, stuurt u dan een bericht. Daarna publiceren we ook uw activiteiten!  

 • De Harense rotonde: 4 afslagen naar ondersteuning en zorg

  (12-12-2014)

  Wethouder Michiel Verbeek introduceerde vandaag de Harense rotonde. Deze Rotonde verbeeldt de vernieuwingen in Haren op het gebied van welzijn, zorg en participatie.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren